NGINX Gzip Sıkıştırması Aktifleştirme

Sunucunuza SSH ile bağlanın, ardından aşağıdaki şekilde konfigürasyon dosyası oluşturup kayıt edin ancak ana nginx.conf dosyanızda gzip satırları varsa çakışacaktır önceden kontrol etmenizi öneririm.

nano /etc/nginx/conf.d/gzip.conf

Nano editörüyle açtığınız boş dosyaya aşağıdaki satırları ekleyin.

gzip on;
gzip_disable "MSIE [1-6]\\.(?!.*SV1)";
gzip_proxied any;
gzip_comp_level 5;
gzip_types text/plain text/css application/javascript application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript image/x-icon image/bmp image/svg+xml;
gzip_vary on;

CTRL + X’e basıp ardından Y ile onaylayıp nginx -t komutuyla test gerçekleştirin bir hata yazmıyorsa aşağıdaki komutla yeniden başlatın.

service nginx restart

Aşağıdaki komutları ssh’a uyguladığınızda Content-Encoding: gzip dönüyorsa başarılı olmuşsunuz demektir.

curl -H “Accept-Encoding: gzip” -I http://localhost/test.html
curl -H “Accept-Encoding: gzip” -I http://localhost/test.png
curl -H “Accept-Encoding: gzip” -I http://localhost/test.js

 

Adresleri kendinize göre düzenleyin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir