CentOS Boyut Bazlı Dosya Listeleme

Diskiniz dolduğunda hangi dosyaların yer kapladığını bulmak için birebir.
300MB üstü dosyaları listeler.

find / -type f -size +300M -exec ls -lh {} \; | awk ‘{ print $9 “: ” $5 }’ | sort -n

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir